Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag efter arbetstid (timmar per år) per verksamhetsart

2. Number of farms by annual working hours per kind of gainful activity

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Område
Driftsinriktning
Åkerareal

Verksamhet som hade direkt

samband med jordbruket

 

Verksamhet som inte hade direkt

samband med jordbruket

1-49

50-449

450-899

900-1799

1800-3599

3600-

1-49

50-449

450-899

900-1799

1800-3599

3600-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

295

249

460

177

100

..

167

65

220

141

131

Götalands mellanbygder

..

346

186

284

221

111

..

104

175

273

247

105

Götalands norra slättbygder

..

726

226

408

383

174

..

519

240

333

254

218

Svealands slättbygder

350

629

703

905

563

257

..

1 007

348

765

510

237

Götalands skogsbygder

603

1 150

873

832

959

239

318

1 269

830

653

864

438

Mellersta Sveriges skogsb

57

539

..

194

..

..

..

302

220

..

203

..

Nedre Norrland

..

297

257

354

347

..

..

355

..

216

..

..

Övre Norrland

68

354

91

..

155

..

49

259

..

..

..

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

625

1 995

1 365

2 057

1 344

642

259

1 798

828

1 590

1 153

691

RO 2

660

1 689

1 143

1 026

1 162

320

416

1 571

1 050

768

1 067

565

RO 3

167

651

348

527

502

..

171

614

201

323

321

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

42

95

53

54

62

23

30

97

40

42

32

29

Stödområde 2a

..

444

..

242

..

..

..

286

..

..

..

..

Stödområde 2b

..

92

212

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Stödområde 3

..

..

..

..

..

..

..

136

..

..

66

..

Stödområde 4a

..

261

..

161

..

..

..

..

..

..

137

..

Stödområde 4b

..

..

..

..

23

..

..

..

..

..

..

..

Stödområde 5a

254

782

549

371

563

129

150

662

563

465

428

..

Stödområde 5b

336

562

382

616

463

106

200

494

338

425

440

371

Stödområde 5c

144

320

274

237

246

47

..

264

..

187

111

60

Stödområde 5m

..

139

..

..

164

30

..

101

128

103

..

8

Övriga riket

357

1 417

1 028

1 548

902

580

154

1 563

571

960

941

555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

331

1 215

925

1 368

857

319

85

1 342

447

920

781

463

Trädgårdsväxter

..

42

..

47

..

32

..

36

..

..

..

..

Jordbr.- och trädgårdsväxter

..

25

..

..

50

26

9

..

..

..

..

..

Mjölkkor

249

341

249

292

416

276

..

376

117

..

144

..

Köttdjur

296

656

455

713

646

66

..

665

600

597

395

229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

14

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Andra husdjur

..

164

119

209

148

..

..

143

103

..

156

..

Blandad husdjursskötsel

..

..

40

74

132

34

..

..

42

30

..

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

17

106

122

80

105

..

..

..

29

..

..

13

- mest husdjur

..

301

196

370

253

..

111

162

246

135

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

396

1 362

664

352

293

81

283

1 006

419

619

781

436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2,1 - 5,0

..

606

361

197

115

..

233

484

317

329

440

252

5,1 - 10,0

173

831

355

354

271

48

62

572

283

407

536

..

10,1 - 20,0

254

755

429

473

426

..

..

1 017

509

527

419

..

20,1 - 30,0

..

496

383

513

244

..

..

329

145

331

444

213

30,1 - 50,0

148

594

588

752

700

133

..

621

267

424

336

178

50,1 - 100,0

297

681

473

823

615

208

130

634

295

430

195

188

Över 100,0

183

342

267

458

623

481

61

281

231

219

167

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 452

4 335

2 857

3 609

3 008

1 062

846

3 983

2 079

2 682

2 540

1 373