Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag efter arbetstid (timmar per år), kombinationsverksamhet totalt

3. Number of farms by annual working hours, gainful activities total

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Område
Driftsinriktning
Åkerareal

Kombinationsverksamhet totalt

1-49

50-449

450-899

900-1799

1800-3599

3600-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

277

224

537

331

243

Götalands mellanbygder

..

356

214

392

445

259

Götalands norra slättbygder

..

539

471

528

619

483

Svealands slättbygder

269

935

744

1 214

1 154

546

Götalands skogsbygder

521

1 281

1 172

1 188

1 769

801

Mellersta Sveriges skogsb

..

393

513

202

404

..

Nedre Norrland

..

455

297

531

405

..

Övre Norrland

70

494

104

..

304

..

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde

 

 

 

 

 

 

RO 1

574

2 107

1 654

2 671

2 550

1 531

RO 2

607

1 673

1 685

1 389

2 173

1 049

RO 3

175

949

402

772

709

315

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

37

140

69

85

90

60

Stödområde 2a

..

572

60

313

311

..

Stödområde 2b

..

199

247

251

..

67

Stödområde 3

..

..

301

..

..

..

Stödområde 4a

..

184

..

..

236

..

Stödområde 4b

..

..

13

..

..

..

Stödområde 5a

..

714

773

622

954

351

Stödområde 5b

342

675

484

755

958

528

Stödområde 5c

..

345

274

265

380

129

Stödområde 5m

..

..

..

241

168

45

Övriga riket

315

1 670

1 305

1 834

1 789

1 300

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

271

1 187

1 035

1 703

1 661

964

Trädgårdsväxter

..

..

42

50

..

45

Jordbr.- och trädgårdsväxter

..

..

..

95

66

38

Mjölkkor

222

494

284

262

449

363

Köttdjur

323

723

576

1 046

1 089

374

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

15

..

..

..

..

..

Andra husdjur

..

216

171

274

295

160

Blandad husdjursskötsel

..

..

34

71

212

66

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

..

115

79

109

146

88

- mest husdjur

..

306

325

465

320

191

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

322

1 434

1 115

726

1 109

554

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

75

..

..

..

..

2,1 - 5,0

269

717

624

463

577

284

5,1 - 10,0

..

777

591

612

775

312

10,1 - 20,0

..

759

840

1 005

801

349

20,1 - 30,0

..

535

364

451

846

281

30,1 - 50,0

..

719

516

858

978

438

50,1 - 100,0

268

735

549

934

814

503

Över 100,0

146

412

241

486

609

685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 356

4 729

3 740

4 832

5 431

2 895