Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal företag efter omsättning år 2005 (tusen kronor) per verksamhetsart

4. Number of farms by turnover (thousand SEK) per kind of gainful activity

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Område
Driftsinriktning
Åkerareal

Verksamhet som hade direkt

samband med jordbruket

 

Verksamhet som inte hade direkt

samband med jordbruket

1 -
49

50 - 149

150 -299

300 -599

600 -
1 199

1 200
eller mer

1 -
49

50 - 149

150 -299

300 -599

600 -
1 199

1 200
eller mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

266

256

222

208

197

205

..

118

..

198

127

130

Götalands mellanbygder

221

317

196

185

137

156

..

175

162

286

..

160

Götalands norra slättbygder

597

603

180

236

196

244

192

365

387

184

194

308

Svealands slättbygder

885

760

479

536

408

338

322

668

867

523

243

339

Götalands skogsbygder

1 663

986

538

753

449

266

972

819

664

774

507

636

Mellersta Sveriges skogsb

319

370

242

..

..

..

236

..

..

..

209

113

Nedre Norrland

546

288

260

..

..

..

209

384

..

..

..

..

Övre Norrland

348

186

..

..

..

..

..

..

207

..

..

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

1 969

1 936

1 077

1 166

939

942

741

1 325

1 494

1 192

630

937

RO 2

1 983

1 355

781

969

544

367

1 208

980

926

859

716

749

RO 3

894

474

375

232

166

..

379

531

349

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

149

69

37

36

23

14

80

66

50

30

17

26

Stödområde 2a

401

227

..

..

..

..

..

..

174

..

..

..

Stödområde 2b

213

163

..

..

43

..

..

288

..

..

..

..

Stödområde 3

275

..

..

..

..

..

194

..

..

..

..

..

Stödområde 4a

183

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Stödområde 4b

..

..

12

26

..

15

19

..

..

..

..

..

Stödområde 5a

960

731

268

348

199

..

491

470

454

550

..

306

Stödområde 5b

810

517

322

402

326

..

388

417

430

330

369

334

Stödområde 5c

391

279

227

186

..

..

..

163

214

..

33

88

Stödområde 5m

151

95

..

..

18

..

21

..

230

19

..

12

Övriga riket

1 188

1 316

813

931

765

820

658

978

787

886

609

826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 129

1 320

861

706

533

467

628

724

991

690

366

639

Trädgårdsväxter

..

30

30

31

..

..

..

..

..

..

..

29

Jordbr.- och trädgårdsväxter

..

20

..

..

49

44

..

13

..

..

..

..

Mjölkkor

384

299

366

162

201

411

209

287

152

27

116

37

Köttdjur

701

797

340

615

267

..

429

540

548

490

241

323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

..

12

..

..

..

..

..

..

..

8

..

..

Andra husdjur

165

209

89

..

..

..

110

..

139

204

..

..

Blandad husdjursskötsel

..

90

..

57

..

..

136

27

..

..

20

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

118

71

36

94

113

..

..

33

..

..

14

17

- mest husdjur

271

252

166

301

167

..

116

242

85

..

181

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

1 928

665

178

248

84

..

501

812

654

450

464

662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2,1 - 5,0

1 137

241

110

65

..

..

354

390

378

325

..

401

5,1 - 10,0

1 022

513

159

235

53

..

437

353

325

355

369

242

10,1 - 20,0

969

697

404

..

..

..

611

578

603

479

..

244

20,1 - 30,0

475

589

326

230

51

..

179

294

314

337

213

221

30,1 - 50,0

385

820

636

584

370

..

349

455

465

251

139

284

50,1 - 100,0

527

592

315

777

557

327

270

481

471

280

189

181

Över 100,0

299

297

268

278

400

812

112

269

198

137

126

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

4 847

3 765

2 233

2 367

1 649

1 463

2 328

2 836

2 769

2 194

1 561

1 816