Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal företag efter omsättning år 2005 (tusen kronor) kombinationsverksamhet totalt

5. Number of farms by turnover (thousand SEK) for gainful activity total

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Område
Driftsinriktning
Åkerareal

Kombinationsverksamhet totalt

 

1 -
49

50 - 149

150 -299

300 -
599

600 -
1 199

1 200
eller mer

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

214

236

247

326

340

321

Götalands mellanbygder

200

340

217

483

143

347

Götalands norra slättbygder

382

635

372

446

427

547

Svealands slättbygder

586

1 107

867

824

732

746

Götalands skogsbygder

1 358

1 312

845

1 265

919

1 031

Mellersta Sveriges skogsb

202

381

395

350

277

241

Nedre Norrland

458

557

323

287

..

..

Övre Norrland

333

321

260

162

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde

 

 

 

 

 

 

RO 1

1 383

2 317

1 704

2 079

1 643

1 961

RO 2

1 560

1 693

1 240

1 615

1 196

1 272

RO 3

791

879

583

449

288

332

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

122

132

76

72

39

42

Stödområde 2a

411

346

216

..

..

..

Stödområde 2b

204

291

250

144

..

..

Stödområde 3

111

..

..

..

..

..

Stödområde 4a

..

..

..

272

..

..

Stödområde 4b

..

..

..

..

16

..

Stödområde 5a

672

853

487

756

324

518

Stödområde 5b

701

733

479

681

646

503

Stödområde 5c

374

259

287

209

198

191

Stödområde 5m

..

85

193

146

18

..

Övriga riket

849

1 686

1 115

1 476

1 387

1 699

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

759

1 354

1 305

1 320

897

1 186

Trädgårdsväxter

..

..

19

46

27

40

Jordbr.- och trädgårdsväxter

..

25

..

..

100

55

Mjölkkor

366

429

298

300

192

490

Köttdjur

726

885

550

842

614

513

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

..

17

..

..

..

..

Andra husdjur

200

262

163

228

190

..

Blandad husdjursskötsel

153

82

132

100

81

..

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

..

94

..

95

120

109

- mest husdjur

150

410

205

368

337

194

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

1 200

1 319

730

754

542

716

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

..

..

..

..

2,1 - 5,0

766

655

453

417

..

403

5,1 - 10,0

826

675

377

616

412

304

10,1 - 20,0

565

1 154

824

729

392

347

20,1 - 30,0

350

652

295

644

311

350

30,1 - 50,0

463

714

749

700

543

488

50,1 - 100,0

476

650

533

749

799

598

Över 100,0

242

386

255

265

394

1 036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

3 734

4 889

3 527

4 143

3 127

3 565