Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal sysselsatta personer efter kön och familjeförhållande för verksamhet som hade direkt samband med jordbruket

6. Number of occupied persons at holdings with other gainful activities directly related to the holding

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Område
Driftsinriktning
Åkerareal

Företagare

Företagarens maka/make

Övriga familjemedlemmar

Anställda

Summa

Totalt

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 221

128

..

426

395

159

396

136

2 049

850

2 899

Götalands mellanbygder

1 064

122

73

362

389

86

383

70

1 908

639

2 547

Götalands norra slättbygder

1 870

..

..

578

661

..

395

..

3 022

1 000

4 022

Svealands slättbygder

3 020

248

154

1 280

898

382

769

..

4 841

2 123

6 964

Götalands skogsbygder

4 091

517

286

1 503

1 459

310

638

301

6 474

2 631

9 105

Mellersta Sveriges skogsb

1 246

..

..

534

350

202

..

..

1 739

879

2 618

Nedre Norrland

1 133

..

..

513

465

..

..

..

2 085

1 009

3 094

Övre Norrland

713

165

88

261

..

131

..

31

1 082

588

1 669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

7 175

597

360

2 646

2 343

760

1 943

608

11 821

4 611

16 432

RO 2

5 337

602

326

2 037

1 809

512

742

359

8 214

3 509

11 723

RO 3

1 846

317

258

774

667

266

..

..

3 167

1 597

4 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

262

57

34

89

67

36

34

19

398

201

599

Stödområde 2a

849

..

..

412

290

139

..

..

1 356

691

2 047

Stödområde 2b

493

..

..

194

..

..

..

..

1 024

..

1 567

Stödområde 3

573

..

..

..

..

..

..

..

865

447

1 313

Stödområde 4a

714

..

..

..

..

..

..

..

1 016

365

1 381

Stödområde 4b

..

..

..

..

37

..

..

..

275

51

326

Stödområde 5a

2 301

331

174

726

677

139

344

..

3 497

1 324

4 821

Stödområde 5b

2 193

220

..

941

791

147

231

..

3 332

1 418

4 750

Stödområde 5c

1 101

122

..

487

379

..

203

..

1 750

908

2 658

Stödområde 5m

454

..

..

174

..

..

106

67

693

289

983

Övriga riket

5 226

421

274

1 939

1 807

586

1 686

535

8 993

3 480

12 473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

4 669

241

169

1 566

1 402

466

887

356

7 127

2 630

9 757

Trädgårdsväxter

120

53

28

47

50

55

..

..

323

301

625

Jordbr.- och trädgårdsväxter

191

..

..

96

..

..

156

51

445

203

648

Mjölkkor

1 617

86

22

748

751

266

665

233

3 055

1 333

4 388

Köttdjur

2 493

329

190

1 013

928

..

392

..

4 003

1 554

5 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

190

..

..

96

139

..

69

..

399

138

536

Andra husdjur

570

140

..

289

..

..

..

..

1 052

599

1 651

Blandad husdjursskötsel

328

..

..

176

..

42

..

..

698

347

1 045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

451

..

..

157

159

..

..

..

796

262

1 059

- mest husdjur

1 151

..

..

401

464

..

..

..

1 943

648

2 591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

2 576

422

267

869

390

262

126

..

3 360

1 702

5 062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

52

..

..

19

..

..

..

..

..

..

..

2,1 - 5,0

1 292

236

..

522

234

142

..

..

1 721

923

2 644

5,1 - 10,0

1 605

332

204

461

388

212

79

..

2 276

1 054

3 330

10,1 - 20,0

2 151

265

211

853

634

..

..

..

3 143

1 676

4 818

20,1 - 30,0

1 617

105

54

630

542

182

254

..

2 467

1 049

3 517

30,1 - 50,0

2 669

246

..

942

783

140

303

223

3 924

1 551

5 476

50,1 - 100,0

2 875

163

78

1 128

987

302

509

167

4 449

1 759

6 208

Över 100,0

2 098

109

..

902

1 218

206

1 680

338

5 055

1 555

6 610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

14 358

1 516

944

5 457

4 819

1 538

3 080

1 207

23 201

9 717

32 918