Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal sysselsatta personer efter kön och familjeförhållande för verksamhet som inte hade direkt samband med jordbruket

7. Number of occupied persons at holdings with other gainful activities not directly related to the holding

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Område
Driftsinriktning
Åkerareal

Företagare

Företagarens maka/make

Övriga familjemedlemmar

Anställda

Summa

Totalt

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

659

67

..

261

122

21

479

..

1 314

522

1 836

Götalands mellanbygder

727

76

..

356

151

..

..

120

1 277

567

1 845

Götalands norra slättbygder

1 323

..

151

359

249

..

..

..

2 261

667

2 928

Svealands slättbygder

2 428

282

151

565

330

243

1 658

..

4 568

1 399

5 967

Götalands skogsbygder

3 692

388

270

628

490

251

1 485

558

5 937

1 825

7 762

Mellersta Sveriges skogsb

935

..

..

247

..

..

292

..

1 341

..

1 753

Nedre Norrland

887

66

27

..

..

..

..

..

..

275

..

Övre Norrland

523

74

61

..

..

13

..

60

872

404

1 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

5 137

537

369

1 541

852

346

3 062

731

9 420

3 156

12 576

RO 2

4 627

441

294

875

579

337

1 777

585

7 278

2 237

9 515

RO 3

1 411

140

88

445

..

19

..

76

..

679

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

219

30

19

49

50

19

95

33

383

130

513

Stödområde 2a

485

..

..

..

..

..

..

..

712

336

1 048

Stödområde 2b

504

..

..

..

..

..

..

..

560

..

701

Stödområde 3

489

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Stödområde 4a

567

..

..

..

..

..

..

..

846

..

1 056

Stödområde 4b

..

..

..

..

..

..

..

..

210

..

336

Stödområde 5a

2 123

..

..

287

159

..

..

..

2 951

731

3 682

Stödområde 5b

1 836

219

157

492

318

..

1 423

340

3 734

1 216

4 951

Stödområde 5c

608

..

..

217

102

..

195

..

933

508

1 440

Stödområde 5m

350

..

..

..

..

..

52

..

412

47

459

Övriga riket

3 838

370

311

1 147

777

236

2 352

690

7 279

2 443

9 722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

3 584

160

180

853

610

176

..

348

6 024

1 537

7 561

Trädgårdsväxter

45

23

..

..

..

..

..

..

136

87

223

Jordbr.- och trädgårdsväxter

126

..

..

..

..

..

..

..

..

..

415

Mjölkkor

605

..

..

282

101

..

..

..

892

543

1 435

Köttdjur

2 247

140

53

382

147

..

..

..

3 378

809

4 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

117

..

..

13

..

..

20

..

155

19

174

Andra husdjur

411

..

..

217

..

..

..

..

726

552

1 279

Blandad husdjursskötsel

264

..

..

..

..

..

45

..

417

181

598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

243

10

8

..

25

..

53

..

329

96

426

- mest husdjur

713

17

..

283

159

..

..

..

1 021

488

1 508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

2 820

521

339

646

316

..

..

318

5 859

1 653

7 512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2,1 - 5,0

1 593

273

265

411

..

..

..

232

3 166

1 003

4 169

5,1 - 10,0

1 623

284

158

401

..

..

..

..

3 281

1 147

4 428

10,1 - 20,0

2 473

..

..

605

247

..

479

..

3 249

1 062

4 312

20,1 - 30,0

1 342

..

..

380

165

..

386

..

1 960

673

2 633

30,1 - 50,0

1 634

..

..

331

177

..

..

..

2 663

775

3 437

50,1 - 100,0

1 652

..

..

446

314

116

..

138

3 133

746

3 880

Över 100,0

788

..

10

256

228

35

664

258

1 690

586

2 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

11 175

1 118

752

2 861

1 606

701

5 714

1 392

19 246

6 073

25 319