Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med viss verksamhet som hade direkt samband med jordbruket 2005

8. Number of holdings with other gainful activities directly related to the holding by type of activity

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Område
Driftsinriktning
Åkerareal

 

Turism, uthyrning
och andra fritidsa-
tiviteter

Förädling
och försälj-
ning av gårds-
produkter

Hantverk

Förädling av trä

Vatten-
bruk

Arbete
på entre-
penad

Produk-
tion av förnybar energi

Övrigt

Totalt (varje företag
kan ha
flera verksam-
heter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

330

171

..

12

..

879

56

476

1 355

Götalands mellanbygder

333

257

68

84

15

716

111

259

1 211

Götalands norra slättbygder

376

186

87

134

..

1 349

169

687

2 056

Svealands slättbygder

747

295

244

195

..

2 053

326

1 099

3 407

Götalands skogsbygder

1 166

428

233

339

171

2 987

203

1 394

4 655

Mellersta Sveriges skogsb

269

130

57

..

30

867

245

412

1 344

Nedre Norrland

168

329

138

238

..

887

..

454

1 412

Övre Norrland

155

199

39

65

..

410

38

283

882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

1 786

910

458

426

120

4 997

662

2 521

8 029

RO 2

1 436

558

290

453

201

3 855

448

1 805

5 999

RO 3

324

528

177

303

..

1 296

148

737

2 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

89

86

24

33

..

185

34

54

328

Stödområde 2a

..

..

..

182

..

563

..

248

980

Stödområde 2b

101

270

32

..

..

424

..

315

722

Stödområde 3

..

60

25

..

..

417

..

210

644

Stödområde 4a

184

..

..

..

..

402

..

232

741

Stödområde 4b

..

..

..

..

..

..

16

..

208

Stödområde 5a

704

249

..

185

147

1 622

..

809

2 648

Stödområde 5b

588

273

149

286

..

1 550

176

682

2 465

Stödområde 5c

257

134

89

..

29

861

122

420

1 268

Stödområde 5m

117

..

19

..

..

322

..

..

488

Övriga riket

1 200

644

278

217

..

3 713

425

1 944

5 832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

932

383

339

245

..

3 385

412

1 642

5 016

Trädgårdsväxter

61

134

..

..

..

59

..

50

173

Jordbr.- och trädgårdsväxter

32

84

..

21

..

128

..

..

213

Mjölkkor

390

162

..

54

..

1 474

122

297

1 823

Köttdjur

579

308

..

414

57

1 964

189

773

2 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

..

..

..

..

..

167

..

..

218

Andra husdjur

211

203

107

51

80

491

..

99

737

Blandad husdjursskötsel

141

115

41

31

..

288

43

101

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

141

67

16

..

..

330

70

121

496

- mest husdjur

262

156

69

80

9

813

151

400

1 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

750

353

127

224

..

1 049

195

1 492

3 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

..

..

..

..

..

66

129

2,1 - 5,0

606

154

40

129

..

560

88

613

1 585

5,1 - 10,0

415

364

135

144

..

677

..

913

2 031

10,1 - 20,0

600

303

113

136

..

1 236

190

779

2 438

20,1 - 30,0

336

292

258

166

32

1 139

91

446

1 774

30,1 - 50,0

420

278

157

282

31

2 002

169

904

2 915

50,1 - 100,0

605

260

152

179

..

2 417

300

837

3 097

Över 100,0

556

276

36

141

12

2 048

270

506

2 354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

3 546

1 995

925

1 181

329

10 148

1 258

5 063

16 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.