Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2007

JO 47 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag med kombinationsverksamhet som har direkt samband med jordbruket, samtliga företagskategorier år 2007

1.      Number of holdings, of all holding categories, with other gainful activities directly related to the holding 2007

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

Område

Storleksgrupp

Turism, uthyrning och andra fritids-aktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårds-produkter

Föräd-ling av trä

Vatten-bruk

Produktion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Företag med någon verkssamhet

Medel-

fel

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

205

26

88

54

5

49

370

147

706

6,4

Uppsala

134

45

94

67

1

65

442

166

776

3,6

Södermanlands

176

25

41

44

8

27

357

151

651

3,8

Östergötlands

235

51

90

64

21

92

534

206

978

3,0

Jönköpings

234

39

70

113

15

41

419

157

883

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

261

18

34

28

5

6

269

128

642

16,3

Kalmar

252

40

88

52

14

40

411

148

821

3,5

Gotlands

131

21

67

36

10

56

201

97

460

3,8

Blekinge

69

11

35

27

5

19

186

40

307

5,8

Skåne

422

121

252

98

22

142

1 046

519

2 072

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

165

22

83

69

7

65

321

182

734

3,5

Västra Götalands

731

129

283

271

29

284

1 462

651

3 037

2,2

Värmlands

215

14

58

49

4

53

376

120

734

7,6

Örebro

95

36

55

41

6

53

377

113

628

16,6

Västmanlands

87

10

18

34

3

56

224

84

423

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

109

7

76

52

5

60

257

110

533

7,2

Gävleborgs

88

35

65

45

0

43

327

201

666

8,0

Västernorrlands

94

28

44

81

2

56

246

129

515

8,3

Jämtlands

108

7

51

39

0

11

177

125

435

11,5

Västerbottens

90

37

54

67

6

29

241

96

504

9,1

Norrbottens

51

14

24

57

3

24

167

67

320

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

214

45

163

50

12

108

655

323

1 287

2,6

Götalands mellanbygder

425

79

229

93

23

116

783

360

1 612

2,4

Götalands norra slättbygder

373

74

169

130

26

208

959

369

1 849

2,5

Svealands slättbygder

721

140

278

227

22

239

1 806

640

3 203

3 9

Götalands skogsbygder

1 381

242

422

446

61

296

2 322

1 010

4 861

2,8

Mellersta Sv. skogsbygder

387

40

152

153

11

130

727

336

1 565

4,8

Nedre Norrland

234

67

175

157

7

120

709

420

1 496

5,3

Övre Norrland

216

52

80

130

9

54

450

177

954

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

134

5

40

72

0

19

189

64

429

13,5

Stödområde 2a

134

61

103

96

9

52

431

243

906

6,9

Stödområde 2b

108

41

72

93

2

72

363

194

737

7,2

Stödområde 3

174

17

70

45

6

42

354

179

748

8,4

Stödområde 4a+4b

278

24

111

112

5

113

559

237

1 163

5,3

Stödområde 5a

768

126

205

242

22

137

1 119

451

2 475

5,0

Stödområde 5b

771

130

311

247

39

206

1 316

652

2 781

2,5

Stödområde 5c

304

55

72

74

21

62

516

187

1 017

3,8

Stödområde 5m

119

15

54

41

8

56

291

115

540

4,5

Övriga riket

1 163

263

631

366

59

513

3 271

1 313

6 030

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           -       2,0

19

4

74

18

2

1

55

13

156

13,7

  2,1  -       5,0

752

101

193

228

28

128

641

587

2 245

7,4

  5,1  -     10,0

682

150

225

247

29

166

714

740

2 364

4,0

10,1  -     20,0

653

151

343

289

20

204

1 240

701

2 779

3,3

20,1  -     30,0

407

119

174

163

37

134

911

380

1 789

2,3

30,1  -     50,0

467

90

180

174

24

170

1 326

410

2 276

2,1

50,1  -   100,0

568

77

243

184

12

204

1 887

444

2 870

0,9

100,0 -

402

46

237

84

19

265

1 636

361

2 347

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

3 951

738

1 668

1 387

171

1 271

8 411

3 635

16 826

1,3

2005

3 438

821

1 719

1 471

282

1 332

7 294

3 210

15 314

..

2003

2 984

752

1 408

1 036

194

584

6 367

2 993

13 415

..

1999

1 884

462

967

754

185

309

4 591

1 394

8 793

..

1. Atalet företag med kombinationsverksamhet 1999, 2003 och 2005 har räknats om med hjälp av 2007 års metod.