Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2007

JO 47 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

2. Antal företag med kombinationsverksamhet som har direkt samband med jordbruket, efter driftsinriktning 2007

2. Number of holdings, of all holding categories, with other gainful activities directly related to the holding, by type of farming 2007

Driftsinriktning

Turism, uthyrning och andra fritidsakt-iviteter

Hant-

verk

Förädling och försäljning av gårdsprodukter

För

ädling

av trä

Vatten-bruk

Produktion av förnybar energi

Arbete på entrepenad

Övrigt

Företag med någon verkssamhet

Medel-

Fel

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jordbruksväxter (111)

891

144

342

334

56

410

2 653

1 088

4 709

1,7

- Trädgårdsväxter (130)

62

7

160

1

3

5

105

69

339

9,1

- Jordbr.- och trädgårdsv. (141)

38

11

121

24

1

46

133

71

316

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mjölkkor (211)

323

29

82

115

11

100

1 100

223

1 616

1,8

- Köttdjur (212)

614

152

186

235

29

154

1 623

467

2 719

2,4

- Övrig husdjursskötsel (253)

490

194

382

103

14

125

714

317

1 685

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk (321)

381

61

225

130

9

128

955

235

1 633

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk (900)

1 153

140

169

444

48

303

1 129

1 164

3 811

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

3 951

738

1 668

1 387

171

1 271

8 411

3 635

16 826

1,3

2005

3 438

821

1 719

1 471

282

1 332

7 294

3 210

15 314

..

2003

2 984

752

1 408

1 036

194

584

6 367

2 993

13 415

..

1999

1 884

462

967

754

185

309

4 591

1 394

8 793

..


 

1. Antalet företag med kombinationsverksamhet 1999, 2003 och 2005 har räknats om med hjälp av 2007 års metod.