Statens Jordbruksverk                                           12                                                     JO 47 SM 1101