Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning

2. Number of holdings with other gainful activities directly related to the holding, by type of farming


Driftsinriktning

Turism, uthyrning och andra fritids-aktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårds-produkter

Föräd-ling av trä

Vattenbruk

Produktion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt (varje företag kan ha flera verksam-heter)

- Inom jordbruk

- utom jordbruk

- totalt

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jordbruksväxter

1 091

207

339

326

51

698

2 588

3 641

5 015

1 524

7 593

- Trädgårdsväxter

95

20

190

11

4

29

47

107

142

152

500

- Blandad växtodling

59

11

98

11

3

35

96

89

156

46

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mjölkkor

253

21

88

67

10

82

1 109

655

1 435

182

1 832

- Köttdjur

630

133

240

216

42

245

1 467

1 777

2 656

567

3 866

- Blandat mjölkkor och köttdjur

17

1

14

2

-

17

106

57

132

21

164

- Får och getter

331

136

297

45

13

68

117

321

389

251

1 113

- Svin

22

2

18

2

-

11

113

63

149

24

202

- Fjäderfä

14

2

31

1

-

6

15

38

42

14

81

- Blandad husdjursskötsel

194

60

152

32

7

50

207

219

351

95

695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

363

105

257

109

19

205

964

962

1 481

338

2 272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

1 473

247

240

417

66

460

433

1 642

1 851

1 770

5 426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

4 542

945

1 964

1 239

215

1 906

7 262

9 571

13 799

4 984

24 046

2010 enligt tidigare LBR-def.

4 247

893

1 903

1 198

203

1 859

7 197

9 346

13 544

4 705

23 214

2007

3 951

738

1 668

1 387

171

1 271

..

..

8 411

3 635

16 826

2005

3 438

821

1 719

1 471

282

1 332

..

..

7 294

3 210

15 314

2003

2 984

752

1 408

1 036

194

584

..

..

6 367

2 993

13 415


1)  Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren