Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag med kombinationsverksamhet efter omsättning

3. Number of holdings with other gainful activities directly related to the holding, by turnover


Kombinations­verksamhetens andel av omsättningen

Turism, uthyrning och andra fritids-aktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårds-produkter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produktion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt (varje företag kan ha flera verksam-heter)

- inom jordbruk

- utom jordbruk

- totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-10 %

1 703

267

688

469

88

853

3 189

2 797

5 224

1 392

9 315

11-50 %

1 640

327

735

445

69

628

2 799

3 772

5 128

1 656

8 326

51-100 %

1 199

351

541

325

58

425

1 274

3 002

3 447

1 936

6 405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

4 542

945

1 964

1 239

215

1 906

7 262

9 571

13 799

4 984

24 046

2010 enligt tidigare LBR-def.

4 247

893

1 903

1 198

203

1 859

7 197

9 346

13 544

4 705

23 214

2007

3 951

738

1 668

1 387

171

1 271

..

..

8 411

3 635

16 826

2005

3 438

821

1 719

1 471

282

1 332

..

..

7 294

3 210

15 314

2003

2 984

752

1 408

1 036

194

584

..

..

6 367

2 993

13 415


1)  Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren