Statens Jordbruksverk                                           17                                                     JO 47 SM 1101