Statens Jordbruksverk                                            1                                                      JO 47 SM 1101