Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Medelfel för antalet företag med kombinationsverksamhet 2013, procent

1b. Standard errors for the number of holdings with other gainful activities directly related to the holding 2013, per cent


Område

Storleksgrupp

Turism, uthyrning och andra fritids-aktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårds-produkter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produk-tion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt (varje företag kan ha flera verksamheter)

inom jordbruk

utom jordbruk

totalt

Län

Stockholms

15

..

21

..

..

26

12

9

8

15

5

Uppsala

16

29

19

..

..

19

9

8

6

13

5

Södermanlands

15

..

25

..

..

26

9

8

7

14

5

Östergötlands

11

34

17

24

..

13

6

6

5

12

4

Jönköpings

12

27

20

25

..

17

9

8

7

13

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14

..

24

..

..

..

12

12

10

18

6

Kalmar

9

22

12

22

..

14

7

7

5

11

4

Gotlands

11

23

13

27

..

17

9

10

7

16

5

Blekinge

18

..

23

..

..

25

13

11

9

18

6

Skåne

8

15

9

21

..

11

4

5

3

7

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

15

28

18

26

..

17

8

8

6

11

4

Västra Götalands

7

16

10

12

33

9

4

4

7

7

2

Värmlands

20

29

24

25

..

21

12

12

1

18

7

Örebro

15

31

19

29

..

21

11

9

2

16

5

Västmanlands

24

..

26

..

..

32

14

12

10

19

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

19

34

24

30

..

23

12

13

10

20

7

Gävleborgs

16

..

20

28

..

24

12

11

9

17

6

Västernorrlands

22

..

33

..

..

..

19

14

2

21

9

Jämtlands

20

..

23

32

..

27

16

17

12

21

8

Västerbottens

24

..

27

32

..

27

14

13

10

18

8

Norrbottens

28

..

35

..

..

31

18

17

14

..

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

23

9

30

..

13

5

6

4

9

3

Götalands mellanbygder

7

14

12

17

31

10

5

5

4

8

3

Götalands norra slättbygder

9

23

11

18

31

9

5

5

4

8

3

Svealands slättbygder

8

17

12

17

..

11

5

4

3

7

2

Götalands skogsbygder

5

11

7

10

24

8

4

3

3

5

2

Mellersta Sv. skogsbygder

10

23

17

17

34

15

8

7

6

11

4

Nedre Norrland

12

21

13

19

..

18

9

8

6

12

4

Övre Norrland

15

32

13

24

..

18

11

10

8

15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2,0

 

11

22

8

..

..

21

13

10

9

12

5

2,1

-

5,0

 

8

15

14

15

26

14

13

9

7

8

4

5,1

-

10,0

 

7

15

11

14

31

12

10

6

6

7

3

10,1

-

20,0

 

8

16

12

14

32

12

8

5

4

7

3

20,1

-

30,0

 

10

20

13

17

..

14

8

5

5

10

3

30,1

-

50,0

 

9

17

11

17

..

14

5

5

4

9

3

50,1

-

100,0

 

7

16

9

14

33

9

3

3

2

7

2

100,1

-

 

 

6

16

6

15

25

6

2

2

2

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2,0

 

25

34

19

..

..

29

16

14

12

21

8

2,1

-

5,0

 

11

20

17

19

29

18

17

12

10

11

5

5,1

-

10,0

 

7

14

11

14

34

12

10

6

6

7

3

10,1

-

20,0

 

7

14

11

15

30

12

8

5

5

7

3

20,1

-

30,0

 

9

19

14

17

..

13

9

6

5

9

3

30,1

-

50,0

 

8

16

11

16

..

13

6

5

4

9

3

50,1

-

100,0

 

7

15

8

14

..

9

3

3

2

7

2

100,1

-

 

 

5

14

6

13

24

6

2

2

1

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

3

6

4

6

13

4

2

2

1

3

1