Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning och omsättning 2013

2a. Number of holdings with other gainful activities directly related to the holding by type of farming and by turnover 2013


 

Turism, uthyrning och andra fritids-aktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårds-produkter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produk-tion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt (varje företag kan ha flera verksamheter)

inom jordbruk

utom jordbruk

totalt

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jordbruksväxter

1 059

194

392

323

67

742

2 784

3 602

5 124

1 345

7 517

- Trädgårdsväxter

102

..

102

..

..

36

152

147

245

75

474

- Blandad växtodling

44

..

98

..

-

29

117

77

158

46

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mjölkkor

179

20

94

43

..

121

873

543

1 131

143

1 457

- Köttdjur

615

148

278

242

..

212

1 451

1 934

2 732

621

3 907

- Blandat mjölkkor och köttdjur

11

-

11

..

..

..

93

66

130

19

160

- Får och getter

452

241

452

82

..

77

182

398

494

304

1 445

- Svin

15

..

..

..

..

34

133

90

181

33

235

- Fjäderfä

..

-

24

..

-

9

34

36

61

..

91

- Blandad husdjursskötsel

181

79

169

..

..

71

299

261

441

136

798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

287

93

249

84

..

210

832

897

1 389

269

1 986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

1 858

370

452

459

160

633

729

1 829

2 209

1 897

6 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

4 804

1 189

2 346

1 305

293

2 199

7 679

9 880

14 295

4 895

24 524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av företagets totala omsättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-10 %

2 059

484

914

683

154

1 021

3 396

3 206

5 629

1 303

9 779

11-50 %

1 585

403

825

285

52

753

2 982

3 899

5 395

1 623

8 486

51-100 %

1 160

302

607

336

88

424

1 300

2 775

3 271

1 969

6 259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

4 804

1 189

2 346

1 305

293

2 199

7 679

9 880

14 295

4 895

24 524

2010

4 542

945

1 964

1 239

215

1 906

7 262

9 571

13 799

4 984

24 046

2010 enligt tidigare LBR-def.

4 247

893

1 903

1 198

203

1 859

7 197

9 346

13 544

4 705

23 214

2007

3 951

738

1 668

1 387

171

1 271

..

..

8 411

3 635

16 826

2005

3 438

821

1 719

1 471

282

1 332

..

..

7 294

3 210

15 314

2003

2 984

752

1 408

1 036

194

584

..

..

6 367

2 993

13 415


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren