Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2b. Medelfel för antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning och omsättning 2013, procent

2b. Standard error for the number of holdings with other gainful activities directly related to the holding by type of farming and by turnover 2013, per cent


 

Turism, uthyrning och andra fritids-aktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårds-produkter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produk-tion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt (varje företag kan ha flera verksamheter)

inom jordbruk

utom jordbruk

totalt

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jordbruksväxter

6

14

9

12

26

7

3

3

2

5

2

- Trädgårdsväxter

21

..

17

..

..

34

16

15

12

27

8

- Blandad växtodling

25

..

16

..

..

28

12

16

11

23

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mjölkkor

10

34

14

22

..

13

4

6

4

12

3

- Köttdjur

8

17

11

13

..

12

4

4

3

8

2

- Blandat mjölkkor och köttdjur

34

..

33

..

..

..

12

18

11

31

9

- Får och getter

9

13

8

23

..

20

12

9

8

11

4

- Svin

31

..

..

..

..

22

10

13

8

27

6

- Fjäderfä

..

..

38

..

..

33

17

19

12

..

8

- Blandad husdjursskötsel

15

23

14

..

..

23

10

11

8

16

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

11

20

12

21

..

11

5

5

4

11

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

5

13

11

11

19

9

9

5

5

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

3

6

4

6

13

4

2

2

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av företagets totala omsättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-10 %

5

11

7

9

18

6

3

3

2

6

2

11-50 %

5

10

6

12

26

7

3

2

2

5

0

51-100 %

6

12

8

12

25

10

5

3

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

3

6

4

6

13

4

2

2

1

3

1