Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 47 SM 1701