Statens Jordbruksverk                                            5                                                      JO 47 SM 1701