Statens Jordbruksverk                                            3                                                      JO 47 SM 1701