Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal jordbruksföretag med kombinationsverksamhet 2016, uppdelat på område och företagsstorlek

1a. Number of agricultural holdings with other gainful activities directly related to the holding in 2016, sorted by geography and holding size

 

Turism etc.

Hant-verk

Gårds-
produktion

Trä-
förädl.

Vattenbruk

Förnybar energi

Utbildn.
& omv.

Entreprenadarbete

Övrigt

Totalt2

Inom jordbr.

Utom jordbr.

 Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

231

35

153

42

..

72

134

222

435

537

183

1 022

Uppsala

200

39

142

75

..

75

68

394

623

823

96

1 255

Södermanlands

198

52

99

56

..

46

76

327

507

646

112

1 070

Östergötlands

311

61

150

64

..

111

80

537

608

938

207

1 553

Jönköpings

269

58

130

77

..

64

91

358

630

845

192

1 400

Kronobergs

160

42

92

52

..

..

..

237

378

518

128

888

Kalmar

309

55

120

55

..

79

87

384

444

707

125

1 215

Gotlands

132

47

101

26

..

62

36

215

186

344

74

612

Blekinge

90

27

75

..

..

31

28

190

291

393

67

611

Skåne

577

205

439

98

..

192

201

1 235

1 450

2 224

407

3 607

Hallands

271

72

156

44

..

72

76

372

590

844

182

1 415

Västra Götalands

858

262

477

296

46

326

302

1 372

2 149

3 010

699

5 101

Värmlands

204

87

100

78

..

81

..

302

554

726

197

1 250

Örebro

138

..

113

59

..

62

50

301

435

594

106

918

Västmanlands

127

..

68

60

..

52

..

234

366

496

83

794

Dalarnas

122

..

96

..

..

52

..

233

358

514

112

801

Gävleborgs

135

54

112

84

..

66

70

263

351

505

86

832

Västernorrlands

196

..

73

..

..

..

..

185

310

419

..

814

Jämtlands

111

..

110

..

..

56

..

174

277

361

56

642

Västerbottens

196

93

122

83

..

65

57

247

294

486

105

868

Norrbottens

75

..

69

..

..

..

60

97

158

221

80

426

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygd.

341

106

257

28

..

107

119

769

784

1 313

265

2 162

Götalands mellanbygder

510

155

340

69

25

178

147

956

978

1 612

332

2 649

Götalands norra slättbygd.

452

134

271

139

..

265

144

1 026

1 257

1 897

408

3 053

Svealands slättbygder

840

199

580

259

45

307

367

1 483

2 384

3 123

614

5 079

Götalands skogsbygder

1 562

402

821

487

93

387

503

2 001

3 461

4 669

963

7 971

Mellersta Sv. skogsb.

424

130

216

155

..

158

134

686

1 089

1 500

382

2 528

Nedre Norrland

439

124

281

181

..

174

140

586

917

1 247

197

2 152

Övre Norrland

342

99

230

123

..

112

123

372

522

788

206

1 498

Storleksgrupp åkermark, hektar

–2,0

505

121

328

..

..

90

218

197

455

599

288

1 743

2,1–5,0

745

199

330

173

68

185

258

351

1 166

1 380

568

3 085

5,1–10,0

1 224

349

459

350

78

292

492

587

1 776

2 059

763

4 766

10,1–20,0

854

249

493

375

55

291

329

915

1 983

2 566

794

4 732

20,1–30,0

367

105

273

158

..

152

113

610

1 114

1 492

271

2 377

30,1–50,0

409

143

328

132

..

190

116

1 060

1 432

2 098

257

2 962

50,1–100,0

418

111

399

144

..

190

86

1 775

1 768

2 823

237

3 626

100,1–

388

73

386

74

13

299

66

2 385

1 699

3 133

189

3 801

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

–2,0

95

25

211

..

..

24

61

104

224

303

97

702

2,1–5,0

464

104

191

79

..

105

142

241

718

873

316

1 912

5,1–10,0

1 366

421

474

387

81

335

584

611

1 817

2 124

915

5 192

10,1–20,0

1 072

260

556

380

67

289

406

842

2 008

2 519

850

5 058

20,1–30,0

425

145

312

168

..

185

165

531

1 148

1 507

372

2 593

30,1–50,0

483

170

321

150

..

188

124

1 016

1 546

2 157

306

3 152

50,1–100,0

445

130

410

167

..

211

88

1 747

1 936

2 980

275

3 897

100,1–

559

93

522

103

26

351

107

2 786

1 998

3 686

236

4 586

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

4 909

1 349

2 996

1 443

277

1 688

1 677

7 879

11 394

16 150

3 367

27 093

2013

4 804

1 189

2 346

1 305

293

2 199

..

7 679

9 880

14 295

4 895

24 524

2010

4 542

945

1 964

1 239

215

1 906

..

7 262

9 571

13 799

4 984

24 046

2007

3 951

738

1 668

1 387

171

1 271

..

..

..

8 411

3 635

16 826

2005

3 438

821

1 719

1 471

282

1 332

..

..

..

7 294

3 210

15 314

2003

­­2 984

752

1 408

1 036

194

584

..

..

..

6 367

2 993

13 415

1999

1 884

462

967

754

185

309

..

..

..

4 591

1 394

8 793


Anm. Verksamheternas fullständiga kategorinamn framgår i avsnittet ”Fakta om statistiken”

1Se avsnittet ”Fakta om statistiken” för information om jämförbarhet mellan åren.

2Varje företag kan ha flera verksamheter, därför blir summan av de enskilda verksamheterna större än totalen.