Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Medelfel för antal jordbruksföretag med kombinationsverksamhet 2016, uppdelat på område och företagsstorlek; procent

1c. Standard errors for number of agricultural holdings with other gainful activities directly related to the holding in 2016, sorted by geography and holding size; percent

 

Turism etc.

Hant-verk

Gårds-
produktion

Trä-
förädl.

Vattenbruk

Förnybar energi

Utbildn.
& omv.

Entreprenadarbete

Övrigt

Totalt

Inom jordbr.

Utom jordbr.

 Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

34

16

32

..

24

18

12

9

8

16

6

Uppsala

15

30

16

23

..

20

25

8

7

6

21

5

Södermanlands

15

30

19

27

..

29

25

9

8

7

18

6

Östergötlands

10

23

14

23

..

15

21

6

6

5

13

4

Jönköpings

12

27

17

24

..

24

22

9

8

6

15

5

Kronobergs

16

31

22

30

..

..

..

12

10

9

19

7

Kalmar

8

19

12

20

..

14

17

6

7

5

13

4

Gotlands

11

19

12

25

..

16

28

8

10

7

17

5

Blekinge

16

32

18

..

..

28

31

11

10

8

20

7

Skåne

8

13

9

21

..

13

14

5

5

4

10

3

Hallands

8

16

11

20

..

16

16

6

5

4

12

4

Västra Götalands

7

13

9

12

34

10

12

4

4

3

8

3

Värmlands

18

29

24

31

..

27

..

12

11

9

18

7

Örebro

21

..

19

30

..

26

33

11

9

8

22

7

Västmanlands

23

..

27

33

..

30

..

11

10

9

27

8

Dalarnas

20

..

21

..

..

33

..

13

12

10

22

8

Gävleborgs

21

32

21

25

..

28

29

12

12

10

24

8

Västernorrlands

22

..

31

..

..

..

..

20

16

14

..

10

Jämtlands

23

..

21

..

..

33

..

15

14

11

31

9

Västerbottens

17

24

19

26

..

30

31

12

13

10

24

8

Norrbottens

29

..

28

..

..

..

34

21

19

15

29

12

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygd.

9

16

11

33

..

14

17

5

5

4

11

3

Götalands mellanbygder

7

13

8

19

31

10

15

5

5

4

10

3

Götalands norra slättbygd.

10

17

11

17

..

10

16

5

5

4

10

3

Svealands slättbygder

7

15

8

13

32

11

11

4

4

3

8

3

Götalands skogsbygder

4

9

6

8

20

9

8

3

3

2

6

2

Mellersta Sv. skogsb.

11

22

14

20

..

18

21

8

7

6

12

4

Nedre Norrland

13

23

14

19

..

20

22

9

8

7

18

5

Övre Norrland

13

23

14

21

..

23

22

10

10

8

17

6

Storleksgrupp åkermark, hektar

–2,0

9

18

11

..

..

18

14

14

9

8

12

5

2,1–5,0

8

17

12

17

31

17

14

12

7

6

9

4

5,1–10,0

7

12

10

12

24

14

10

10

5

5

8

3

10,1–20,0

7

13

10

11

30

13

12

8

5

4

8

3

20,1–30,0

10

17

12

16

..

16

18

8

6

5

12

4

30,1–50,0

9

15

9

16

..

13

18

6

5

4

12

3

50,1–100,0

7

12

7

15

..

10

17

3

3

3

9

2

100,1–

5

13

5

17

27

6

12

2

2

2

8

2

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

–2,0

20

31

13

..

..

26

28

19

13

11

19

7

2,1–5,0

11

24

16

28

..

24

20

16

9

8

13

6

5,1–10,0

6

11

10

12

25

13

9

9

5

5

7

3

10,1–20,0

6

13

9

11

26

13

10

8

5

5

7

3

20,1–30,0

10

17

12

15

..

16

16

9

6

5

11

4

30,1–50,0

8

14

10

16

..

14

17

6

5

4

11

3

50,1–100,0

7

12

7

14

..

10

18

3

3

3

9

2

100,1–

5

11

4

13

26

6

12

1

2

1

8

1

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2

3

2

3

8

3

3

1

1

1

2

1

2013

3

6

4

6

13

4

..

2

2

1

3

1


Anm. Verksamheternas fullständiga kategorinamn framgår i avsnittet ”Fakta om statistiken”

1För åren före 2013 baserades statistiken på en totalundersökning. Därför finns inga medelfel för dessa år.