Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal jordbruksföretag med kombinationsverksamhet 2016, uppdelat på driftsinriktning och omsättning

2a. Number of agricultural holdings with other gainful activities directly related to the holding in 2016, sorted by main production type and revenue

 

Turism etc.

Hant-verk

Gårds-
produktion

Trä-
förädl.

Vattenbruk

Förnybar energi

Utbildn.
& omv.

Entreprenadarbete

Övrigt

Totalt2

Inom jordbr.

Utom jordbr.

 Totalt

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 077

297

549

469

24

569

364

2 938

3 958

5 672

935

8 105

Trädgårdsväxter

89

..

272

..

..

..

59

58

209

252

60

649

Blandad växtodling

66

..

130

..

..

12

..

157

144

248

..

404

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor

127

..

109

30

..

88

25

817

458

1 036

35

1 232

Köttdjur

577

173

406

196

68

183

105

1 484

1 979

2 902

347

3 992

Mjölkkor & köttdjur

18

..

14

..

..

..

..

121

61

146

..

167

Får & getter

366

236

450

71

..

82

101

172

470

565

148

1 394

Svin

19

..

..

..

..

29

..

107

67

146

16

186

Fjäderfä

..

..

30

..

..

11

..

23

29

44

..

76

Blandad husdjursskötsel

153

61

199

..

..

33

53

214

329

444

35

728

Övriga inriktningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

240

67

273

76

..

142

86

890

922

1 431

228

2 113

Småbruk

2 174

486

549

560

128

516

871

898

2 768

3 264

1 536

8 046

Andel av företagets totala omsättning

0–10 %

1 363

418

788

484

84

705

298

3 258

3 068

5 549

560

8 961

11–50 %

1 781

418

1 097

512

65

608

498

3 071

4 187

5 833

964

9 114

51–100 %

1 765

514

1 111

447

129

375

881

1 550

4 139

4 767

1 843

9 017

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

4 909

1 349

2 996

1 443

277

1 688

1 677

7 879

11 394

16 150

3 367

27 093

2013

4 804

1 189

2 346

1 305

293

2 199

..

7 679

9 880

14 295

4 895

24 524

2010

4 542

945

1 964

1 239

215

1 906

..

7 262

9 571

13 799

4 984

24 046

2007

3 951

738

1 668

1 387

171

1 271

..

..

..

8 411

3 635

16 826

2005

3 438

821

1 719

1 471

282

1 332

..

..

..

7 294

3 210

15 314

2003

­­2 984

752

1 408

1 036

194

584

..

..

..

6 367

2 993

13 415

1999

1 884

462

967

754

185

309

..

..

..

4 591

1 394

8 793


Anm. Verksamheternas fullständiga kategorinamn framgår i avsnittet ”Fakta om statistiken”

1Se avsnittet ”Fakta om statistiken” för information om jämförbarhet mellan åren.

2Varje företag kan ha flera verksamheter, därför blir summan av de enskilda verksamheterna större än totalen.