Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Andel jordbruksföretag med kombinationsverksamhet 2016, uppdelat på driftsinriktning och omsättning; procent

2b. Share of agricultural holdings with other gainful activities directly related to the holding in 2016, sorted by main production type and revenue; percent

 

Turism etc.

Hant-verk

Gårds-
produktion

Trä-
förädl.

Vattenbruk

Förnybar energi

Utbildn.
& omv.

Entreprenadarbete

Övrigt

Totalt2

Inom jordbr.

Utom jordbr.

 Totalt

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

6,9

1,9

3,5

3,0

0,2

3,6

2,3

18,8

25,3

36,2

6,0

51,8

Trädgårdsväxter

7,6

..

23,4

..

..

..

5,1

5,0

18,0

21,6

5,2

55,8

Blandad växtodling

10,5

..

20,6

..

..

1,9

..

24,9

22,8

39,3

..

64,0

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor

3,8

..

3,3

0,9

..

2,7

0,8

24,6

13,8

31,2

1,1

37,1

Köttdjur

6,8

2,0

4,8

2,3

0,8

2,2

1,2

17,5

23,3

34,2

4,1

47,1

Mjölkkor & köttdjur

4,5

..

3,5

..

..

..

..

30,1

15,2

36,3

..

41,5

Får & getter

10,3

6,6

12,6

2,0

..

2,3

2,8

4,8

13,2

15,9

4,2

39,1

Svin

4,1

..

..

..

..

6,3

..

23,3

14,6

31,8

3,5

40,5

Fjäderfä

..

..

17,4

..

..

6,4

..

13,4

16,9

25,6

..

44,2

Blandad husdjurssköts.

9,9

3,9

12,9

..

..

2,1

3,4

13,8

21,3

28,7

2,3

47,1

Övriga inriktningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

6,0

1,7

6,8

1,9

..

3,5

2,1

22,2

23,0

35,8

5,7

52,8

Småbruk

9,3

2,1

2,3

2,4

0,5

2,2

3,7

3,8

11,8

13,9

6,5

34,3

Andel av företagets totala omsättning

0–10 %

3,0

0,9

1,8

1,1

0,2

1,6

0,7

7,3

6,9

12,4

1,3

14,3

11–50 %

19,5

4,6

12,0

5,6

0,7

6,7

5,5

33,7

45,9

64,0

10,6

14,5

51–100 %

19,6

5,7

12,3

5,0

1,4

4,2

9,8

17,2

45,9

52,9

20,4

14,3

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

7,8

2,1

4,8

2,3

0,4

2,7

2,7

12,5

18,1

25,7

5,4

43,1

2013

7,2

1,8

3,5

1,9

0,4

3,3

..

11,4

14,7

21,3

7,3

36,5

2010

6,4

1,3

2,8

1,7

0,3

2,7

..

10,2

13,5

19,4

7,0

33,8

2007

5,4

1,0

2,3

1,9

0,2

1,8

..

..

..

11,6

5,0

23,2

2005

4,5

1,1

2,3

1,9

0,4

1,8

..

..

..

9,6

4,2

20,2

2003

4,5

1,1

2,1

1,6

0,3

0,9

..

..

..

9,5

4,5

20,1

1999

2,4

0,6

1,2

0,9

0,2

0,4

..

..

..

5,7

1,7

11,0


Anm. Verksamheternas fullständiga kategorinamn framgår i avsnittet ”Fakta om statistiken”

1Se avsnittet ”Fakta om statistiken” för information om jämförbarhet mellan åren.

2Varje företag kan ha flera verksamheter, därför blir summan av de enskilda verksamheterna större än totalen.