Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2c. Medelfel för antal jordbruksföretag med kombinationsverksamhet uppdelat på driftsinriktning och omsättning 2016; procent

2c. Stardard errors for number of agricultural holdings with other gainful activities directly related to the holding in 2016, sorted by main type of farming and revenue share; percent

 

Turism etc.

Hant-verk

Gårds-
produktion

Trä-
förädl.

Vattenbruk

Förnybar energi

Utbildn.
& omv.

Entreprenadarbete

Övrigt

Totalt

Inom jordbr.

Utom jordbr.

 Totalt

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

6

10

8

9

34

7

10

3

3

2

6

2

Trädgårdsväxter

21

..

12

..

..

..

29

25

14

13

25

8

Blandad växtodling

23

..

16

..

..

32

..

14

14

11

..

9

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor

13

..

13

23

..

14

29

4

7

4

21

4

Köttdjur

8

14

9

13

22

14

20

4

4

3

10

3

Mjölkkor & köttdjur

28

..

29

..

..

..

..

11

15

10

..

9

Får & getter

11

13

8

24

..

21

22

14

9

8

16

5

Svin

32

..

..

..

..

21

..

11

16

10

26

9

Fjäderfä

..

..

19

..

..

30

..

21

19

15

..

12

Blandad husdjurssköts.

14

24

12

..

..

28

25

11

11

9

28

7

Övriga inriktningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

11

22

10

22

..

14

19

5

6

4

13

4

Småbruk

5

10

10

9

20

10

6

8

4

4

5

2

Andel av företagets totala omsättning

0–10 %

5

10

6

9

22

7

12

2

3

2

8

2

11–50 %

4

9

5

8

23

7

8

3

2

2

6

2

51–100 %

5

8

6

10

18

11

6

5

3

3

4

2

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2

3

2

3

8

3

3

1

1

1

2

1

2013

3

6

4

5

13

4

..

2

2

1

3

1


Anm. Verksamheternas fullständiga kategorinamn framgår i avsnittet ”Fakta om statistiken”

1För åren före 2013 baserades statistiken på en totalundersökning. Därför finns inga medelfel för dessa år.