Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning

8. Number of full-time holdings, by type of farming

Driftsinriktning

År

2003

2005

2007

2010

Summa växtodling

4 650

4 745

4 547

4 678

Spannmål

1 914

1 972

1 953

2 182

Vall utöver eget behov

29

32

33

35

Övriga jordbruksväxter

1 583

1 601

1 433

1 558

Trädgårdsväxter

669

631

578

508

Blandad växtodling

455

509

550

395

Summa husdjur

13 938

12 697

11 489

9 975

Mjölkkor

8 405

7 489

6 261

4 999

Köttdjur

2 463

2 634

2 913

3 024

Får

190

156

210

225

Svin

866

714

633

525

Övrig husdjursskötsel

911

787

673

539

Blandad husdjursskötsel

1 103

917

799

663

Blandat jordbruk

3 258

2 809

2 646

2 319

Småbruk

68

83

80

66

Totalt

21 914

20 334

18 762

17 038