Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Areal åkermark på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning

9. Arable area at full-time holdings, by type of farming

År

Årtal

2003

2005

2007

2010

Summa växtodling

580 274

618 524

630 092

685 017

Spannmål

330 165

335 941

356 156

394 985

Vall utöver eget behov

5 008

4 933

3 757

5 163

Övriga jordbruksväxter

194 599

210 420

196 281

225 658

Trädgårdsväxter

9 625

13 943

17 106

14 426

Blandad växtodling

40 876

53 286

56 792

44 786

Summa husdjur

953 642

914 745

882 582

850 103

Mjölkkor

562 382

534 048

485 274

456 075

Köttdjur

153 794

170 048

198 119

220 232

Får

6 839

7 161

10 335

11 627

Svin

74 122

64 862

60 557

53 914

Övrig husdjursskötsel

75 222

65 854

61 700

52 803

Blandad husdjursskötsel

81 284

72 772

66 598

55 452

Blandat jordbruk

340 537

310 711

300 416

280 982

Småbruk

1 175

2 059

1 861

1 389

Totalt

1 875 628

1 846 039

1 814 951

1 817 492