Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal heltidsjordbruk efter brukningsform och driftsinriktning

10. Number of full-time holdings, by type of holding and type of farming


Brukningsform

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Summa

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjurs skötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

410

123

60

770

242

408

463

27

2 503

Helt arrenderade

402

47

40

444

145

224

243

9

1 554

Delvis arrenderade

2 711

133

345

7 182

2 073

2 296

2 546

24

17 310

Företag utan åkermark

3

366

10

9

3

142

6

8

547

Summa

3 526

669

455

8 405

2 463

3 070

3 258

68

21 914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

909

217

133

1 103

430

575

650

50

4 067

Helt arrenderade

579

32

72

650

318

263

331

9

2 254

Delvis arrenderade

2 117

103

304

5 728

1 879

1 582

1 828

24

13 565

Företag utan åkermark

0

279

0

8

7

154

0

0

448

Summa

3 605

631

509

7 489

2 634

2 574

2 809

83

20 334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

892

213

204

1 136

591

569

654

51

4 310

Helt arrenderade

362

31

42

385

212

155

209

5

1 401

Delvis arrenderade

2 165

111

304

4 725

2 100

1 428

1 783

24

12 640

Företag utan åkermark

0

223

0

15

10

163

0

0

411

Summa

3 419

578

550

6 261

2 913

2 315

2 646

80

18 762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 107

179

137

951

668

472

603

43

4 160

Helt arrenderade

744

43

62

634

454

283

352

6

2 578

Delvis arrenderade

1 924

86

196

3 373

1 895

1 034

1 364

17

9 889

Företag utan åkermark

0

200

0

41

7

163

0

0

411

Summa

3 775

508

395

4 999

3 024

1 952

2 319

66

17 038