Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerareal på heltidsjordbruk efter brukningsform och driftsinriktning

11. Arable land at full-time holdings, by type of holding and type of farming


Brukningsform

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Summa

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjurs- skötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

60 078

883

2 863

38 881

12 848

21 242

43 792

280

180 866

Helt arrenderade

68 337

1 317

5 306

33 873

9 454

18 955

33 511

179

170 932

Delvis arrenderade

401 358

7 425

32 707

489 628

131 492

197 269

263 234

717

1 523 829

Företag utan åkermark

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa

529 773

9 625

40 876

562 382

153 794

237 466

340 537

1 175

1 875 628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

126 708

5 063

9 326

65 330

26 342

38 250

62 081

958

334 056

Helt arrenderade

107 919

1 290

8 687

55 698

22 538

23 451

47 180

276

267 039

Delvis arrenderade

316 668

7 590

35 273

413 021

121 169

148 948

201 451

825

1 244 945

Företag utan åkermark

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa

551 295

13 943

53 286

534 048

170 048

210 649

310 711

2 059

1 846 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

133 215

5 079

16 707

74 361

36 983

40 272

58 449

966

366 032

Helt arrenderade

73 654

1 105

5 671

33 612

18 707

14 057

29 895

278

176 979

Delvis arrenderade

349 325

10 922

34 413

377 302

142 429

144 861

212 072

616

1 271 939

Företag utan åkermark

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa

556 194

17 106

56 792

485 274

198 119

199 190

300 416

1 861

1 814 951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

162 727

4 808

12 016

70 154

44 729

36 058

55 883

777

387 153

Helt arrenderade

140 958

2 324

7 942

67 548

37 592

31 881

53 685

156

342 088

Delvis arrenderade

322 120

7 294

24 827

318 373

137 911

105 857

171 414

456

1 088 252

Företag utan åkermark

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa

625 805

14 426

44 786

456 075

220 232

173 796

280 982

1 389

1 817 492