Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet efter regioner och storleksgrupper

14. Number of full-time holdings with gainful activity directly related to the holding, by regions and size groups


Område,

storleksgrupp

2003

2005

2007

2010

Län

 

 

 

 

Stockholms

229

240

259

241

Uppsala

287

283

257

424

Södermanlands

300

319

319

369

Östergötlands

480

489

504

700

Jönköpings

250

305

337

429

 

 

 

 

 

Kronobergs

170

189

193

209

Kalmar

323

343

378

448

Gotlands

244

252

260

318

Blekinge

116

106

126

162

Skåne

905

891

986

1 460

 

 

 

 

 

Hallands

261

246

315

390

Västra Götalands

969

983

975

1 381

Värmlands

216

234

173

251

Örebro

215

203

170

274

Västmanlands

159

175

156

213

 

 

 

 

 

Dalarnas

164

177

145

194

Gävleborgs

147

174

180

218

Västernorrlands

114

132

117

146

Jämtlands

182

142

126

140

Västerbottens

111

122

135

175

Norrbottens

83

98

75

99

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

657

656

700

1 067

Götalands mellanbygder

774

805

877

1 130

Götalands norra slättbygder

762

796

816

1 230

Svealands slättbygder

1 253

1 266

1 189

1 564

Götalands skogsbygder

1 426

1 419

1 592

1 923

Mellersta Sveriges skogsbygder

391

472

368

529

Nedre Norrland

428

428

395

483

Övre Norrland

236

263

248

315

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

25

60

67

167

2,1 - 5,0

22

25

33

22

5,1 - 10,0

62

60

37

57

10,1 - 20,0

168

191

196

185

20,1 - 30,0

366

280

351

356

30,1 - 50,0

1 068

969

1 001

1 247

50,1 - 100,0

2 140

2 248

2 240

2 839

100,1 -

2 075

2 274

2 259

3 368

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

17

55

61

155

2,1 - 5,0

22

25

32

20

5,1 - 10,0

43

35

30

51

10,1 - 20,0

94

145

110

112

20,1 - 30,0

150

135

196

193

30,1 - 50,0

732

622

683

820

50,1 - 100,0

2 270

2 221

2 238

2 843

100,1 -

2 597

2 868

2 835

4 047

 

 

 

 

 

Hela riket

5 927

6 105

6 184

8 241