Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk efter driftsinriktning

17. Number of occupied at full-time holdings, by type of farming


Driftsinriktning

2003

2005

2007

2010

 

Stadig-varande

Tillfälliga

Stadig-varande

Tillfälliga

Stadig-varande

Tillfälliga

Stadig-varande

Tillfälliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 462

859

4 425

786

4 887

803

5 424

1 336

Vall utöver eget behov

74

102

106

174

88

183

112

138

Övriga jordbruksväxter

3 898

1 217

3 965

902

3 740

989

4 304

879

Trädgårdsväxter

2 864

3 379

3 330

3 628

1 616

2 564

1 542

1 680

Blandad växtodling

1 383

2 523

1 431

1 625

1 571

1 587

1 217

2 198

Mjölkkor

23 070

3 981

20 234

2 949

19 085

2 216

15 614

1 796

Köttdjur

5 675

803

6 052

1 025

7 161

780

7 568

859

Får

488

52

338

50

517

394

588

110

Svin

2 529

303

2 212

331

2 224

237

1 914

265

Övrig husdjursskötsel

2 769

542

2 441

575

2 194

375

1 857

650

Blandad husdjursskötsel

3 270

723

2 414

564

2 331

288

1 924

268

Blandat jordbruk

8 280

2 505

7 116

1 907

7 202

1 003

6 219

1 132

Småbruk

146

657

272

1 035

172

781

168

902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

58 910

17 646

54 337

15 550

52 790

12 199

48 451

12 213