Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Antal stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk

18. Number of permanent occupied at full-time holdings


 

2003

2005

2007

2010

Enskilda jordbruk

 

 

 

 

Företagare

18 788

17 399

15 663

14 083

Maka/make/sambo

11 260

10 979

12 841

11 066

Övrig familj

10 568

9 856

8 956

8 466

Övriga stadigvarande

6 416

5 182

5 651

4 988

Summa

47 032

43 416

43 111

38 603

 

 

 

 

 

Juridiska bolag

 

 

 

 

Driftsledare

3 213

3 227

2 888

2 955

Övriga stadigvarande

8 661

7 689

6 791

6 893

Summa

11 874

10 916

9 679

9 848