Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter driftsinriktning

20. Number of Annual Working Units at full-time holdings, by type of farming


2003

2005

2007

2010

Driftsinriktning

Stadig-varande

Tillfälliga

Stadig-varande

Tillfälliga

Stadig-varande

Tillfälliga

Stadig-varande

Tillfälliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

2 642

123

2 513

108

2 539

112

2 701

177

Vall utöver eget behov

55

7

74

9

47

9

70

14

Övriga jordbruksväxter

2 400

158

2 451

156

2 151

133

2 385

162

Trädgårdsväxter

1 703

519

2 482

1 040

1 220

542

1 129

558

Blandad växtodling

890

319

994

214

960

156

814

265

Mjölkkor

16 328

517

14 948

555

13 334

362

10 667

524

Köttdjur

3 323

99

3 643

110

3 887

86

3 669

185

Får

288

5

206

5

300

36

295

44

Svin

1 839

76

1 654

54

1 536

46

1 364

65

Övrig husdjursskötsel

2 049

105

1 867

77

1 572

74

1 334

73

Blandad husdjursskötsel

2 174

99

1 631

98

1 513

34

1 118

57

Blandat jordbruk

5 258

295

4 580

226

4 325

144

3 593

212

Småbruk

77

65

149

108

106

77

90

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

39 027

2 386

37 191

2 759

33 489

1 809

29 229

2 600