Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

21. Antal årsverken som stadigvarande på heltidsjordbruk

21. Number of Annual Working Units as permanent


 

2003

2005

2007

2010

Enskilda jordbruk

 

 

 

 

Företagare

16 706

15 439

13 750

10 185

Maka/make/sambo

5 644

5 275

4 695

3 503

Övrig familj

3 857

4 181

3 647

3 824

Övriga stadigvarande

3 931

3 619

3 771

3 730

Summa

30 138

28 513

25 863

21 242

 

 

 

 

 

Juridiska bolag

 

 

 

 

Driftsledare

2 849

2 858

2 531

2 555

Övriga stadigvarande

6 040

5 819

5 093

5 432

Summa

8 889

8 677

7 624

7 987