Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal företag och areal åkermark på heltidsjordbruk efter storleksgrupp åker

4. Number of holdings and arable area at full-time holdings by size group arable land

År

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

2,1 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,0 -

Summa

Antal företag

2003

603

110

212

954

1 803

4 644

7 818

5 770

21 914

2005

517

82

171

858

1 483

4 099

7 304

5 820

20 334

2007

463

95

155

665

1 181

3 538

6 750

5 915

18 762

2010

456

62

146

474

859

2 842

6 008

6 191

17 038

Areal åkermark

2003

64

408

1 651

14 972

45 842

186 658

555 887

1 070 146

1 875 628

2005

84

285

1 321

13 442

37 544

165 133

520 884

1 107 346

1 846 039

2007

65

354

1 191

10 322

30 018

143 353

483 561

1 146 087

1 814 951

2010

46

232

1 103

7 378

21 936

115 281

433 953

1 237 563

1 817 492