Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal företag och areal jordbruksmark på heltidsjordbruk efter storleksgrupp jordbruksmark

5. Number of holdings and agricultural land at full-time holdings by size group agricultural land

År

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

-2,0

2,1 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,0 -

Summa

Antal företag

2003

581

89

154

567

1 073

3 458

8 426

7 566

21 914

2005

490

88

115

501

892

2 928

7 775

7 545

20 334

2007

439

89

123

405

695

2 454

7 035

7 522

18 762

2010

429

58

125

304

498

1 937

6 133

7 554

17 038

Areal jordbruksmark

2003

70

331

1 195

9 020

27 290

141 296

609 134

1 422 805

2 211 142

2005

80

310

879

7 950

22 600

119 554

564 488

1 466 675

2 182 536

2007

57

325

934

6 337

17 663

101 068

514 023

1 494 015

2 134 421

2010

49

218

939

4 735

12 632

79 881

451 495

1 547 247

2 097 195