Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företagare på heltidsjordbruk med enskilda ägare, uppdelat på kön och ålder

6. Number of holders at full-time holdings owned by private persons, by sex and age group

År och kön

Åldersgrupp, företagare

-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-

Summa

2003

Antal företagare

48

1 222

4 338

6 222

5 419

1 469

18 718

varav män

46

1 166

4 058

5 878

5 039

1 343

17 530

varav kvinnor

2

56

280

344

380

126

1 188

2005

Antal företagare

51

999

3 689

5 678

5 289

1 503

17 209

varav män

47

947

3 454

5 324

4 971

1 359

16 102

varav kvinnor

4

52

235

354

318

144

1 107

2007

Antal företagare

117

1 179

3 730

5 270

4 473

974

15 743

varav män

107

1 116

3 462

4 942

4 191

900

14 718

varav kvinnor

10

63

268

328

282

74

1 025

2010

Antal företagare

57

628

2 498

4 505

4 537

1 858

14 083

varav män

54

578

2 327

4 205

4 333

1 723

13 220

varav kvinnor

3

50

171

300

204

135

863