Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Åkerareal på heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och kön

7. Arable area at full-time holdings owned by private persons, by sex and age group of the holder

År och kön

Åldersgrupp, företagare

-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-

Summa

2003

varav män

2 918

93 548

325 722

470 981

354 319

87 418

1 334 905

varav kvinnor

105

3 115

17 637

19 757

20 371

5 820

66 805

Summa

3 023

96 663

343 359

490 738

374 690

93 238

1 401 710

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

varav män

3 375

81 526

287 271

446 651

374 961

95 428

1 289 212

varav kvinnor

277

3 638

15 714

21 734

17 773

7 157

66 293

Summa

3 652

85 164

302 985

468 384

392 734

102 585

1 355 504

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

varav män

8 338

103 644

307 056

436 842

331 444

66 226

1 253 550

varav kvinnor

679

5 267

18 319

21 304

16 467

3 927

65 962

Summa

9 016

108 911

325 374

458 147

347 911

70 153

1 319 511

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

varav män

3 796

57 966

233 603

405 403

396 551

144 142

1 241 461

varav kvinnor

259

3 472

14 030

22 437

14 037

7 927

62 163

Summa

4 054

61 439

247 633

427 840

410 588

152 070

1 303 624