Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Åkerareal på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, 2005–2013, hektar

8. Arable land area at full-time agricultural holdings by type of farming and tenure, 2005–2013, hectares

 

Växtodling

 

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

Jordbruks­växter

Trädgårds­växter

Jordbruks- och trädgårdsväxter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Övriga husdjur

 

Blandat jordbruk

 

Total
areal

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total areal

556 378

22 126

53 219

 

532 509

170 298

210 663

 

309 367

 

1 854 560

Helt ägda

127 563

7 995

9 549

 

64 515

26 236

37 836

 

61 676

 

335 371

Helt arrenderade

109 359

2 133

8 813

 

53 527

22 583

23 297

 

47 197

 

266 909

Delvis arrenderade

319 456

11 998

34 857

 

414 466

121 479

149 530

 

200 493

 

1 252 279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total areal

554 981

23 021

56 737

 

484 571

197 239

198 281

 

300 121

 

1 814 951

Helt ägda

132 603

7 792

16 652

 

74 016

36 679

39 964

 

58 327

 

366 032

Helt arrenderade

73 545

1 766

5 671

 

33 533

18 699

13 904

 

29 862

 

176 979

Delvis arrenderade

348 832

13 464

34 413

 

377 022

141 861

144 414

 

211 933

 

1 271 939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total areal

624 468

20 557

44 673

 

455 619

218 569

173 418

 

280 190

 

1 817 492

Helt ägda

175 454

8 432

12 260

 

84 371

48 971

39 472

 

66 443

 

435 404

Helt arrenderade

132 800

5 902

8 916

 

61 907

32 418

28 395

 

50 719

 

321 057

Delvis arrenderade

316 214

6 223

23 497

 

309 340

137 180

105 550

 

163 027

 

1 061 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total areal

607 079

25 765

59 988

 

425 870

245 404

195 575

 

269 007

 

1 828 687

Helt ägda

131 642

8 312

14 187

 

43 061

38 670

33 415

 

49 561

 

318 848

Helt arrenderade

104 449

4 414

9 150

 

42 581

24 399

22 839

 

36 714

 

244 546

Delvis arrenderade

370 988

13 039

36 651

 

340 227

182 335

139 320

 

182 732

 

1 265 293


Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.