Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och drifts­inriktning, 2005–2013

14. Number of occupied at full-time agricultural holdings by type of employment and type of farming, 2005–2013

 

2005

 

2007

 

2010

 

2013

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

Växtodling

13 629

9 704

 

12 000

7 920

 

12 968

7 927

 

12 736

8 493

Spannmål

4 398

541

 

4 750

549

 

5 414

853

 

4 671

810

Vall utöver eget behov

76

60

 

53

16

 

90

16

 

79

12

Övriga jordbruksväxter

3 917

863

 

3 590

671

 

4 292

794

 

3 776

805

Trädgårdsväxter

3 827

6 671

 

2 083

5 127

 

2 003

4 144

 

2 829

5 437

Blandad växtodling

1 410

1 568

 

1 525

1 557

 

1 169

2 121

 

1 380

1 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

33 423

4 507

 

32 458

3 305

 

29 344

3 544

 

28 284

3 865

Mjölkkor

20 125

2 610

 

18 488

1 929

 

15 534

1 675

 

12 962

1 678

Köttdjur

5 985

505

 

6 962

519

 

7 591

635

 

8 498

800

Får

320

42

 

489

44

 

574

79

 

907

134

Svin

2 182

324

 

2 129

198

 

1 882

256

 

1 782

272

Övriga husdjur

2 431

550

 

2 116

352

 

1 843

630

 

2 023

317

Blandade husdjur

2 380

478

 

2 274

263

 

1 920

269

 

2 112

665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

7 074

1 339

 

6 991

974

 

6 224

959

 

5 657

883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

54 126

15 550

 

51 449

12 199

 

48 536

12 430

 

46 676

13 241