Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform, region och företags­storlek, 2005–2013

16. Number of annual working units (AWU) at full-time agricultural holdings by form of employment, region and holding size, 2005–2013

 

2005

 

2007

 

2010

 

2013

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 418

133

 

1 034

99

 

733

73

 

729

161

Uppsala

1 392

38

 

1 458

45

 

1 360

86

 

1 224

75

Södermanlands

1 421

69

 

1 309

58

 

1 246

68

 

1 252

80

Östergötlands

2 662

166

 

2 522

193

 

2 514

180

 

2 381

188

Jönköpings

1 834

55

 

1 763

42

 

1 616

75

 

1 469

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 049

69

 

922

20

 

792

30

 

759

66

Kalmar

2 550

227

 

2 389

98

 

2 195

111

 

2 090

138

Gotlands

1 522

96

 

1 375

37

 

1 364

78

 

1 252

117

Blekinge

720

155

 

639

49

 

591

147

 

554

124

Skåne

6 907

1 043

 

5 720

569

 

5 685

1 089

 

5 985

1 004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 069

97

 

1 951

92

 

1 780

122

 

1 659

138

Västra Götalands

5 914

273

 

5 177

154

 

4 901

275

 

4 667

324

Värmlands

1 046

39

 

898

31

 

930

48

 

855

62

Örebro

1 014

23

 

986

33

 

908

32

 

870

45

Västmanlands

879

26

 

692

25

 

700

49

 

623

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

811

36

 

790

26

 

682

37

 

628

56

Gävleborgs

903

32

 

854

52

 

777

43

 

738

71

Västernorrlands

755

45

 

659

14

 

599

25

 

577

36

Jämtlands

732

47

 

656

32

 

579

35

 

520

56

Västerbottens

1 109

60

 

987

120

 

854

45

 

798

73

Norrbottens

618

31

 

503

16

 

455

31

 

373

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 941

792

 

4 071

397

 

4 058

761

 

4 312

718

Götalands mellanbygder

5 933

720

 

5 203

374

 

5 039

647

 

4 741

569

Götalands norra slättbygder

4 954

267

 

4 444

241

 

4 474

300

 

4 297

352

Svealands slättbygder

6 313

303

 

5 588

273

 

5 122

319

 

4 862

446

Götalands skogsbygder

8 794

366

 

8 269

198

 

7 367

361

 

7 022

530

Mellersta Sv. skogsbygder

2 134

94

 

1 898

88

 

1 826

97

 

1 696

104

Nedre Norrland

2 376

121

 

2 193

94

 

1 949

113

 

1 820

160

Övre Norrland

1 880

95

 

1 618

141

 

1 423

81

 

1 252

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jbr-mark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–2,0

1 828

532

 

793

149

 

1 109

198

 

1 740

420

2,1–5,0

314

87

 

142

103

 

136

21

 

170

54

5,1–10,0

287

50

 

86

12

 

197

61

 

104

21

10,1–20,0

901

142

 

801

94

 

433

98

 

413

94

20,1–30,0

1 227

79

 

941

56

 

672

96

 

626

105

30,1–50,0

3 956

174

 

3 496

119

 

2 583

128

 

2 427

191

50,1–100,0

12 012

416

 

10 409

318

 

8 898

500

 

7 350

505

100,1–

16 799

1 279

 

16 617

953

 

17 231

1 578

 

17 174

1 602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–2,0

1 880

533

 

833

152

 

1 168

201

 

1 773

422

2,1–5,0

290

87

 

149

102

 

144

22

 

181

55

5,1–10,0

592

104

 

132

13

 

223

61

 

163

23

10,1–20,0

1 148

108

 

1 186

101

 

653

113

 

694

121

20,1–30,0

1 988

88

 

1 612

64

 

1 144

94

 

1 169

154

30,1–50,0

5 994

216

 

5 012

136

 

3 909

169

 

3 330

170

50,1–100,0

11 938

563

 

10 712

372

 

9 318

578

 

7 909

575

100,1–

13 494

1 060

 

13 649

865

 

14 701

1 442

 

14 786

1 473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

37 325

2 759

 

33 285

1 805

 

31 258

2 679

 

30 004

2 992