Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, 2005–2013

7. Number of full-time agricultural holdings by type of farming and tenure, 2005–2013

 

Växtodling

 

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

Jordbruks­växter

Trädgårds­växter

Jordbruks- och trädgårdsväxter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Övriga husdjur

 

Blandat jordbruk

 

Totalt antal

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

3 565

842

505

 

7 466

2 609

2 554

 

2 793

 

20 334

Helt ägda

891

324

131

 

1 091

420

567

 

643

 

4 067

Helt arrenderade

574

57

72

 

646

315

261

 

329

 

2 254

Delvis arrenderade

2 100

182

302

 

5 721

1 867

1 572

 

1 821

 

13 565

Utan åkermark

-

279

-

 

8

7

154

 

-

 

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

3 374

787

545

 

6 239

2 891

2 293

 

2 633

 

18 762

Helt ägda

867

340

199

 

1 122

578

558

 

646

 

4 310

Helt arrenderade

359

43

42

 

384

211

154

 

208

 

1 401

Delvis arrenderade

2 148

181

304

 

4 718

2 092

1 418

 

1 779

 

12 640

Utan åkermark

-

223

-

 

15

10

163

 

-

 

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

3 739

677

390

 

4 986

3 001

1 940

 

2 305

 

17 038

Helt ägda

1 142

299

139

 

1 065

732

502

 

668

 

4 547

Helt arrenderade

668

68

65

 

573

375

247

 

325

 

2 321

Delvis arrenderade

1 929

110

186

 

3 307

1 887

1 028

 

1 312

 

9 759

Utan åkermark

-

200

-

 

41

7

163

 

-

 

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

3 320

869

428

 

4 015

3 473

2 133

 

2 058

 

16 296

Helt ägda

813

351

148

 

550

624

478

 

492

 

3 456

Helt arrenderade

493

62

46

 

321

291

197

 

232

 

1 642

Delvis arrenderade

2 014

166

234

 

3 129

2 552

1 294

 

1 334

 

10 723

Utan åkermark

-

290

-

 

15

6

164

 

-

 

475


Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.