Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal åker- och betesmark på heltidsjordbruk uppdelat på region och företags­storlek, 2005–2013, hektar

2a. Antal heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2005 och 2007

2b. Antal heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2010 och 2013

3a. Areal åkermark på heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företags­storlek, 2005 och 2007, hektar

3b. Areal åkermark på heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2010 och 2013, hektar

4. Antal företagare på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, 2005–2013

5. Åkerareal på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, 2005–2013, hektar

6. Antal företag och åkerareal för heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning, 2005–2013

7. Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, 2005–2013

8. Åkerareal på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, 2005–2013, hektar

9. Antal enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, 2005–2013

10. Åkerareal för enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, 2005–2013, hektar

11. Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet uppdelat på region och företagsstorlek, 2005–2013

12a. Antal husdjur på heltidsjordbruk uppdelat på region och företagsstorlek, 2005 och 2007

12b. Antal husdjur på heltidsjordbruk uppdelat på region och företagsstorlek, 2010 och 2013

13. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på sysselsättningsform, region och företagsstorlek, 2005–2013

14. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och drifts­inriktning, 2005–2013

15. Antal stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, 2005–2013

16. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform, region och företags­storlek, 2005–2013

17. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och driftsinriktning, 2005–2013

18. Antal årsverken för stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, 2005–2013

 

Teckenförklaring

Legend

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller

för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable