Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet uppdelat på region och företagsstorlek, 2005–2013

11. Number of full-time agricultural holdings with other gainful activities by region and holding size, 2005–2013

 

2005

2007

2010

2013

Län

 

 

 

 

Stockholms

240

246

241

247

Uppsala

283

297

424

412

Södermanlands

319

317

369

354

Östergötlands

489

489

700

714

Jönköpings

305

322

429

424

 

 

 

 

 

Kronobergs

189

185

209

215

Kalmar

343

387

448

483

Gotlands

252

257

318

341

Blekinge

106

131

162

175

Skåne

891

1 003

1 460

1 530

 

 

 

 

 

Hallands

246

295

390

400

Västra Götalands

983

984

1 381

1 372

Värmlands

234

168

251

220

Örebro

203

172

274

279

Västmanlands

175

165

213

235

 

 

 

 

 

Dalarnas

177

144

194

194

Gävleborgs

174

178

218

198

Västernorrlands

132

114

146

150

Jämtlands

142

127

140

143

Västerbottens

122

130

175

204

Norrbottens

98

73

99

97

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

656

727

1 065

1 105

Götalands mellanbygder

805

867

1 132

1 173

Götalands norra slättbygder

796

810

1 230

1 194

Svealands slättbygder

1 266

1 209

1 563

1 559

Götalands skogsbygder

1 419

1 565

1 922

2 040

Mellersta Sveriges skogsbygder

472

373

531

510

Nedre Norrland

428

392

483

476

Övre Norrland

263

240

315

331

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jbr-mark, ha

 

 

 

 

–2,0

55

61

155

207

2,1–5,0

25

32

20

30

5,1–10,0

35

30

51

40

10,1–20,0

145

110

112

143

20,1–30,0

135

196

193

223

30,1–50,0

622

683

820

921

50,1–100,0

2 221

2 238

2 843

2 537

100,1–

2 867

2 835

4 047

4 286

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

–2,0

60

67

167

217

2,1–5,0

25

33

22

34

5,1–10,0

60

37

57

51

10,1–20,0

191

196

185

249

20,1–30,0

280

351

356

460

30,1–50,0

969

1 001

1 247

1 179

50,1–100,0

2 247

2 240

2 839

2 617

100,1–

2 273

2 259

3 368

3 578

 

 

 

 

 

Hela riket

6 105

6 184

8 241

8 387