Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och driftsinriktning, 2005–2013

17. Number of annual working units (AWU) at full-time agricultural holdings by type of employment and type of farming, 2005–2013

 

2005

 

2007

 

2010

 

2013

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

Växtodling

8 734

1 793

 

7 062

1 102

 

7 481

1 549

 

7 726

1 761

Spannmål

2 509

80

 

2 503

92

 

2 835

119

 

2 511

150

Vall utöver eget behov

48

5

 

34

3

 

58

7

 

50

4

Övriga jordbruksväxter

2 447

131

 

2 105

99

 

2 432

155

 

2 199

200

Trädgårdsväxter

2 743

1 373

 

1 465

755

 

1 378

1 016

 

2 072

1 156

Blandad växtodling

987

205

 

955

153

 

778

252

 

893

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

23 993

824

 

21 931

566

 

19 896

927

 

18 865

999

Mjölkkor

15 031

540

 

13 240

350

 

11 395

543

 

9 539

504

Köttdjur

3 635

67

 

3 868

73

 

4 210

150

 

4 640

198

Får

201

4

 

282

6

 

344

27

 

491

19

Svin

1 637

53

 

1 508

41

 

1 374

65

 

1 360

85

Övriga husdjur

1 871

71

 

1 543

63

 

1 360

85

 

1 490

99

Blandade husdjur

1 618

89

 

1 490

33

 

1 213

57

 

1 345

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

4 598

142

 

4 292

137

 

3 881

203

 

3 413

232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

37 325

2 759

 

33 285

1 805

 

31 258

2 679

 

30 004

2 992


Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.