Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag och åkerareal för heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning, 2005–2013

6. Number of full-time agricultural holdings and arable land area by type of farming, 2005–2013

2005

 

2007

 

2010

 

2013

 

Antal företag

Areal åkermark (ha)

 

Antal företag

Areal åkermark (ha)

 

Antal företag

Areal åkermark (ha)

 

Antal företag

Areal åkermark (ha)

Växtodling

4 912

631 723

 

4 706

634 739

 

4 806

689 697

 

4 617

692 832

Spannmål

1 951

337 472

 

1 936

355 581

 

2 162

394 146

 

1 890

386 322

Vall utöver eget behov

23

5 653

 

18

3 406

 

27

5 020

 

31

5 776

Övriga jordbruksväxter

1 591

213 253

 

1 420

195 994

 

1 550

225 302

 

1 399

214 981

Trädgårdsväxter

842

22 126

 

787

23 021

 

677

20 557

 

869

25 765

Blandad växtodling

505

53 219

 

545

56 737

 

390

44 673

 

428

59 988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

12 629

913 470

 

11 423

880 091

 

9 927

847 605

 

9 621

866 848

Mjölkkor

7 466

532 509

 

6 239

484 571

 

4 986

455 619

 

4 015

425 870

Köttdjur

2 609

170 298

 

2 891

197 239

 

3 001

218 569

 

3 473

245 404

Får

149

6 897

 

201

10 010

 

218

11 453

 

352

16 030

Svin

710

64 801

 

628

60 353

 

524

53 909

 

468

56 737

Övriga husdjur

784

66 122

 

670

61 519

 

535

52 604

 

580

62 721

Blandade husdjur

911

72 842

 

794

66 399

 

663

55 452

 

733

60 087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

2 793

309 367

 

2 633

300 121

 

2 305

280 190

 

2 058

269 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

20 334

1 854 560

 

18 762

1 814 951

 

17 038

1 817 492

 

16 296

1 828 687


Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.