Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, 2007–2016

8. Number of full-time agricultural holdings by type of farming and tenure, 2007–2016

 

Växtodling

 

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

Jordbruks­växter

Trädgårds­växter

Jordbruks- och trädgårdsväxter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Övriga husdjur

 

Blandat jordbruk

 

Totalt antal

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

3 374

787

545

 

6 239

2 891

2 293

 

2 633

 

18 762

Helt ägda

867

340

199

 

1 122

578

558

 

646

 

4 310

Helt arrenderade

359

43

42

 

384

211

154

 

208

 

1 401

Delvis arrenderade

2 148

181

304

 

4 718

2 092

1 418

 

1 779

 

12 640

Utan åkermark

-

223

-

 

15

10

163

 

-

 

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

3 739

677

390

 

4 986

3 001

1 940

 

2 305

 

17 038

Helt ägda

1 142

299

139

 

1 065

732

502

 

668

 

4 547

Helt arrenderade

668

68

65

 

573

375

247

 

325

 

2 321

Delvis arrenderade

1 929

110

186

 

3 307

1 887

1 028

 

1 312

 

9 759

Utan åkermark

-

200

-

 

41

7

163

 

-

 

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

3 320

869

428

 

4 015

3 473

2 133

 

2 058

 

16 296

Helt ägda

813

351

148

 

550

624

478

 

492

 

3 456

Helt arrenderade

493

62

46

 

321

291

197

 

232

 

1 642

Delvis arrenderade

2 014

166

234

 

3 129

2 552

1 294

 

1 334

 

10 723

Utan åkermark

-

290

-

 

15

6

164

 

-

 

475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

3 547

707

442

 

3 278

3 354

2 009

 

2 142

 

15 479

Helt ägda

982

323

161

 

509

687

442

 

516

 

3 620

Helt arrenderade

548

61

61

 

253

293

177

 

211

 

1 604

Delvis arrenderade

2 017

117

220

 

2 497

2 358

1 224

 

1 415

 

9 848

Utan åkermark

-

206

-

 

19

16

166

 

-

 

407


Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.