Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, 2007–2016

10. Number of privately held full-time agricultural holdings by type of farming and owner age, 2007–2016

 

Växtodling

 

Husdjursskötsel

 

 

 

 

Ålder

Jordbruks­växter

Trädgårds­växter

Jordbruks- och trädgårdsväxter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Övriga husdjur

 

Blandat jordbruk

 

Totalt antal

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

2 619

480

412

 

5 577

2 668

1 781

 

2 206

 

15 743

–24

12

1

1

 

17

17

4

 

9

 

61

25–34

146

14

13

 

242

178

107

 

122

 

822

35–44

510

60

98

 

1 122

612

374

 

449

 

3 225

45–54

813

142

138

 

1 945

852

584

 

657

 

5 131

55–64

833

166

126

 

1 833

764

537

 

686

 

4 945

65–

305

97

36

 

418

245

175

 

283

 

1 559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

2 892

392

287

 

4 384

2 736

1 483

 

1 909

 

14 083

–24

8

3

-

 

22

11

4

 

9

 

57

25–34

121

12

11

 

167

139

85

 

93

 

628

35–44

484

51

50

 

746

543

288

 

336

 

2 498

45–54

861

85

84

 

1 534

880

487

 

574

 

4 505

55–64

959

143

102

 

1 476

793

467

 

597

 

4 537

65–

459

98

40

 

439

370

152

 

300

 

1 858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

2 478

490

314

 

3 464

3 164

1 648

 

1 690

 

13 248

–24

7

2

-

 

13

11

10

 

5

 

48

25–34

117

11

8

 

149

161

78

 

79

 

603

35–44

364

60

53

 

549

495

300

 

241

 

2 062

45–54

684

107

93

 

1 125

986

495

 

511

 

4 001

55–64

848

165

112

 

1 223

983

526

 

560

 

4 417

65–

458

145

48

 

405

528

239

 

294

 

2 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal

2 666

385

336

 

2 791

3 052

1 554

 

1 723

 

12 507

–24

30

5

1

 

9

19

3

 

6

 

73

25–34

218

24

11

 

143

238

107

 

106

 

847

35–44

414

35

58

 

395

475

243

 

294

 

1 914

45–54

626

55

76

 

793

808

456

 

439

 

3 253

55–64

858

125

123

 

1 035

922

522

 

556

 

4 140

65–

521

141

66

 

417

590

222

 

322

 

2 280


Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.