Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet uppdelat på region och företagsstorlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

12. Number of full-time agricultural holdings with other gainful activities by region and holding size, and standard deviations (MF) where available, 2007–2016

 

2007

2010

2013

2016

MF, %

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

246

241

247

270

9,37

Uppsala

297

424

412

475

6,74

Södermanlands

317

369

354

361

6,67

Östergötlands

489

700

714

696

4,84

Jönköpings

322

429

424

475

6,59

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

185

209

215

210

9,55

Kalmar

387

448

483

451

5,06

Gotlands

257

318

341

315

6,53

Blekinge

131

162

175

160

11,01

Skåne

1 003

1 460

1 530

1494

3,34

 

 

 

 

 

 

Hallands

295

390

400

411

5,52

Västra Götalands

984

1 381

1 372

1 306

3,57

Värmlands

168

251

220

256

10,60

Örebro

172

274

279

263

8,83

Västmanlands

165

213

235

237

9,24

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

144

194

194

182

11,39

Gävleborgs

178

218

198

187

11,28

Västernorrlands

114

146

150

140

15,05

Jämtlands

127

140

143

152

12,02

Västerbottens

130

175

204

186

11,47

Norrbottens

73

99

97

80

16,16

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

727

1 065

1 105

1 039

3,83

Götalands mellanbygder

867

1 132

1 173

1 163

3,54

Götalands norra slättbygder

810

1 230

1 194

1 186

3,50

Svealands slättbygder

1 209

1 563

1 559

1 659

3,32

Götalands skogsbygder

1 565

1 922

2 040

1 996

2,85

Mellersta Sveriges skogsbygder

373

531

510

512

6,84

Nedre Norrland

392

483

476

447

7,49

Övre Norrland

240

315

331

304

8,57

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, ha

 

 

 

 

 

–2,0

61

155

207

266

10,35

2,1–5,0

32

20

30

..

36,56

5,1–10,0

30

51

40

59

27,58

10,1–20,0

110

112

143

107

19,00

20,1–30,0

196

193

223

184

14,48

30,1–50,0

683

820

921

803

6,07

50,1–100,0

2 238

2 843

2 537

2 529

2,76

100,1–

2 835

4 047

4 286

4 344

1,10

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

 

–2,0

67

167

217

282

10,09

2,1–5,0

33

22

34

23

33,59

5,1–10,0

37

57

51

53

27,59

10,1–20,0

196

185

249

208

13,58

20,1–30,0

351

356

460

397

8,54

30,1–50,0

1 001

1 247

1 179

1 164

4,99

50,1–100,0

2 240

2 839

2 617

2 521

2,52

100,1–

2 259

3 368

3 578

3 659

1,24

 

 

 

 

 

 

Hela riket

6 184

8 241

8 387

8 306

0,77