Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och drifts­inriktning, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

15. Number of occupied at full-time agricultural holdings by type of employment and type of farming, and standard deviations (MF) where available, 2007–2016

 

2007

 

2010

 

2013

 

2016

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

MF, %

Tillfälliga

MF, %

Växtodling

12 000

7 920

 

12 968

7 927

 

12 736

8 493

 

14 365

1,68

8 743

9,78

Spannmål

4 750

549

 

5 414

853

 

4 671

810

 

6 325

2,65

1 122

7,84

Vall utöver eget behov

53

16

 

90

16

 

79

..

 

67

23,92

..

..

Övriga jordbruksväxter

3 590

671

 

4 292

794

 

3 776

805

 

3 304

4,11

768

13,39

Trädgårdsväxter

2 083

5 127

 

2 003

4 144

 

2 829

5 437

 

2 975

7,64

5 019

16,26

Blandad växtodling

1 525

1 557

 

1 169

2 121

 

1 380

1 428

 

1 695

8,20

1 817

19,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

32 458

3 305

 

29 344

3 544

 

28 284

3 865

 

28 229

0,81

4 446

4,53

Mjölkkor

18 488

1 929

 

15 534

1 675

 

12 962

1 678

 

12 130

2,24

2 171

7,54

Köttdjur

6 962

519

 

7 591

635

 

8 498

800

 

8 995

2,63

1 273

11,57

Får

489

44

 

574

79

 

907

134

 

915

6,45

148

15,02

Svin

2 129

198

 

1 882

256

 

1 782

272

 

1 773

5,90

218

12,55

Övriga husdjur

2 116

352

 

1 843

630

 

2 023

317

 

2 161

5,29

326

16,41

Blandade husdjur

2 274

263

 

1 920

269

 

2 112

665

 

2 255

5,71

311

13,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

6 991

974

 

6 224

959

 

5 657

883

 

6 474

2,94

1 239

8,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

51 449

12 199

 

48 536

12 430

 

46 676

13 241

 

49 069

0,71

14 428

6,20